Retourbeleid

Retourbeleid van Galaxus Deutschland GmbH

 

1. Toepasselijkheid

De bepalingen van dit retourbeleid zijn uitsluitend van toepassing op het aanvullende vrijwillige recht op retourneren van goederen conform § 4 (4) van de Algemene Voorwaarden van Galaxus Deutschland GmbH ("Galaxus"). Het wettelijke herroepingsrecht van de klant blijft door de volgende bepalingen onaangetast.

 

2. Retourneren van goederen

2.1 Retourneren via jouw klantenprofiel

Retourzendingen kunnen rechtstreeks via het klantenprofiel worden aangemeld. De goederen kunnen alleen worden geretourneerd in de staat waarin de klant ze heeft ontvangen (oorspronkelijke staat). Zij moeten dus ongebruikt en volledig zijn.

2.2 Retourneren in bijzondere gevallen

Een retourzending kan door Galaxus met name in de volgende gevallen niet worden aanvaard:

 1. Indien de artikelen beschadigd zijn, tenzij de schade aantoonbaar te wijten is aan transportschade waarvoor de klant niet verantwoordelijk is;
 2. Indien de originele verpakking niet aanwezig of beschadigd is;
 3. Indien er accessoires ontbreken;
 4. Bij elektronische softwarelicenties (ESD), mits de consument heeft ingestemd met het onmiddellijk gebruik daarvan en afstand heeft gedaan van zijn herroepingsrecht;
 5. Voedsel;
 6. Ondergoed en sokken
 7. Kleding of schoeisel: 
  1. wanneer zij gebruikssporen hebben;
  2. die zijn gedragen buiten het gebruikelijke passen in de winkel; of
  3. waarvan de etiketten zijn verwijderd
 8. E-auto's
 9. Elektronische apparatuur, indien deze reeds geconfigureerd, geïnstalleerd of anderszins in gebruik is genomen op een gebruiker specifieke wijze
 10. Geopende artikelen van de volgende productgroepen:
  1. Verbruiksartikelen (toners, filters, inktpatronen, enz.)
  2. Hygiëneartikelen (koptelefoons, tandenborstels, scheerapparaten, enz.)
 11. Kinderzitjes
 12. Software met verbroken zegel
 13. Boeken, DVD's
 14. Voorwerpen die reeds zijn gebruikt voor de bereiding of opslag van voedsel (mixers, pannen, Tupperware, enz.)

 

2.3 Attentie:

Als een artikel wordt geretourneerd, is de klant verplicht alle persoonlijke gegevens over hem of een derde die op het artikel staan, te verwijderen. Dit geldt ook voor de bijbehorende gegevens in het klantenprofiel van de Online Shop. De klant is dus enkel zelf verantwoordelijk voor eventuele inbreuken op de gedeelde gegevens. Door het retourneren van de goederen gaat de klant ermee akkoord dat de betreffende goederen eigendom worden van Galaxus en dat, vanaf het moment van de ontvangst van de goederen door Galaxus, Galaxus als enige kan beslissen hoe ze de goederen verder wenst te gebruiken. Zo staat het Galaxus onder meer vrij om de goederen weer door te verkopen.

 

3. Retourtermijn

De retourtermijn bedraagt 30 dagen vanaf de dag waarop jij of een door jou aangewezen derde die niet de vervoerder is, de goederen in bezit hebt/heeft genomen. Voor een tijdige retourzending is de datum van verzending (datum van de poststempel of de verifieerbare afgifte van een pakket voor retourzending door jou aan de vervoerder) bepalend en deze datum mag niet later vallen dan de 30ste dag na ontvangst van de goederen.

Let op: Jouw wettelijke herroepingsrecht blijft door de bepalingen van dit vrijwillige retourbeleid van Galaxus onaangetast. Daarom kunnen de daaruit voortvloeiende rechten om de overeenkomst te herroepen tijdelijk naast de uit dit vrijwillige retourbeleid voortvloeiende rechten bestaan. De verschillende termijnen bouwen echter niet op elkaar voort.

 

4. Restitutiewaarde

Indien de goederen in deugdelijke staat zijn teruggezonden (zie hierboven oorspronkelijke staat) en de goederen geschikt zijn voor retourzending, zal de volledige aankoopprijs worden terugbetaald. De terugbetaling zal worden verminderd met de kosten van eventueel bestelde bijkomende diensten of leveringen. De extra kosten die voortvloeien uit het feit dat je een andere verzendoptie hebt gekozen dan de door ons aangeboden goedkoopste standaardoptie, worden niet terugbetaald. Galaxus behoudt zich in ieder geval het recht voor om redelijke kosten voor eventuele schade in mindering te brengen of de terugname van de goederen te weigeren en de goederen op kosten van de ontvanger aan hem terug te zenden.

 

5. Retourkosten

De verzendkosten voor de retourzending van de artikelen, neemt Galaxus voor haar rekening als een extra gebaar van goede wil, zij het op voorwaarde dat de artikelen kunnen worden teruggezonden overeenkomstig de hierboven vermelde specificaties en zij zich daadwerkelijk in de oorspronkelijke staat bevinden. De verzendkosten voor de retourzending van artikelen die niet aan deze specificaties voldoen, zijn in de regel voor rekening van de klant, tenzij Galaxus in individuele gevallen, om wettelijke redenen, verplicht zou zijn de verzendkosten voor de retourzending op zich te nemen.