Impressum

Contactgegevens(§5 TMG)

Verantwoordelijk

Galaxus Duitsland GmbH
Schützenstraße 5
22761 Hamburg

Contactinformatie: helpcenter.galaxus.be
E-mail: info@galaxus.be
Telefoon: +49 (0)40 334 614 747
Internet: www.galaxus.be

Directeur met de bevoegdheid om in naam van de vennootschap rechtshandelingen te verrichten met zichzelf in eigen naam of als vertegenwoordiger van een derde:

  • Michael Stolle
  • Florian Teuteberg

Registratienummer: HRB 156008
Register rechtbank: AG Hamburg
Identificatienummer voor de omzetbelasting volgens § 27a Wet op de omzetbelasting: BE0792737250

 

Informatie over online geschillenbeslechting

De Commissie van de EU heeft een internetplatform voor de online beslechting van geschillen gecreëerd (het zogenaamde "ODR-platform"). Dit ODR-platform dient als contactpunt voor de buitengerechtelijke beslechting van geschillen die voortvloeien uit onlinecontracten. Het ODR-platform is toegankelijk via de volgende link:

http://ec.europa.eu/consumers/odr/

Overeenkomstig onze wettelijke verplichting verwijzen wij in dit verband nogmaals naar ons mailadresinfo@galaxus.be opmerking. Wij willen er tevens op wijzen dat wij, hoewel wij er altijd naar streven eventuele geschillen met klanten in der minne te schikken, hebben besloten niet deel te nemen aan enige arbitrageprocedure. Wij zijn daartoe niet verplicht.