Afgedankte elektrische en elektronische apparatuur (AEEA)

De volgende informatie is bedoeld voor het gebruik van elektrische en/of elektronische apparatuur (of EEA) in particuliere huishoudens. Gelieve deze belangrijke richtlijnen te volgen ten behoeve van een milieuvriendelijke verwijdering van AEEA en uw eigen veiligheid, teneinde te vermijden dat er gevaarlijke stoffen vrijkomen in het milieu of met u in aanraking komen.

Om te verzekeren dat de AEEA verwerkt worden op een milieu- en gezondheidsvriendelijke manier, werkt GALAXUS samen met RECUPEL (https://repubel.be/), dat verantwoordelijk is voor het beheer en de verwerking van AEEA. Het beheer en de verwerking van AEEA wordt gefinancierd wordt door de REPUBEL-bijdrage, die verschuldigd is op AEEA. De bijdrage wordt vastgesteld naargelang het type apparatuur (https://www.recupel.be/en/appliance-list/) en is inbegrepen in de prijs van de verkochte apparatuur.

Toelichting over de verwijdering van (A)EEA en over de betekenis van het symbool uit Bijlage 3 van het Koninklijk Besluit van 8 maart 2020 betreffende AEEA en tot wijziging van het Koninklijk Besluit van 17 maart 2013 tot beperking van het gebruik van bepaalde gevaarlijke stoffen
Gebruikers van AEEA moeten deze gescheiden van het ongesorteerde stedelijk afval inzamelen. AEEA mag bijgevolg niet als ongesorteerd stedelijk afval worden verwijderd en hoort vooral niet bij het huishoudelijk afval. 
In plaats daarvan moet deze AEEA gescheiden worden ingezameld en verwijderd, bijvoorbeeld via de lokale inleverings- en inzamelingssystemen.
Gebruikers van AEEA moeten ook afgedankte batterijen en accu's, die niet in de AEEA ingesloten zijn, van de AEEA scheiden alvorens deze in te leveren bij een inzamelpunt. 
Aan de hand van het symbool in de zin van bijlage 3 van het Koninklijk Besluit van 8 maart 2020 betreffende AEEA en tot wijziging van het Koninklijk Besluit van 17 maart 2013 tot beperking van het gebruik van bepaalde gevaarlijke stoffen in EEA, kunnen gebruikers AEEA identificeren die aan het einde van de levenscyclus gescheiden van het ongesorteerde stedelijk afval ingezameld moeten worden. Het symbool voor de gescheiden inzameling van AEEA bestaat uit een doorgekruiste verrijdbare afvalbak zoals hieronder afgebeeld:


Toelichting over de mogelijkheid tot inlevering van AEEA

Als je EEA gekocht hebt bij ons, kan je AEEA van hetzelfde type (zie onderstaand overzicht) bij ons inleveren. Als je bijvoorbeeld een nieuwe stofzuiger heb gekocht bij galaxus.be, dan kan je je oude stofzuiger naar ons opsturen. Je kan ook AEEA met afmetingen van <25cm inleveren bij ons, zulks  onafhankelijk van een nieuwe aankoop bij galaxus.be. In beide gevallen hoeft de AEEA niet bij ons aangekocht geweest te zijn. 

Als je AEEA bij ons wenst in te leveren of als je nog vragen hebt, dan kan je onze klantendienst telefonisch of per e-mail contacteren. Wij zullen je zo spoedig een verzendlabel ter beschikking stellen, waarmee je de AEEA eenvoudig naar ons kunt opsturen. Wij zorgen voor de juiste verwijdering.

Gebruikers van AEEA uit particuliere huishoudens kunnen de AEEA ook inleveren bij de openbare inleveringsinrichtingen of bij de door de producenten of distributeurs opgezette inleveringsfaciliteiten overeenkomstig voornoemd koninklijk besluit. Ten slotte is het ook mogelijk om nog bruikbare AEEA in te leveren bij een hergebruikcentrum voor herstel. Een overzicht van de inleveringspunten en de hergebruikcentra kan je hier terugvinden.

Door je AEEA in te leveren bij GALAXUS of bij een inzamelings- of inleveringspunt, zorg je ervoor dat het op milieuvriendelijke wijze wordt gerecycleerd of hergebruikt, teneinde de uitputting van schaarse en niet-hernieuwbare hulpbronnen te voorkomen. Op die manier kunt u deel uitmaken van een echte circulaire economie die goed is voor het milieu, de gezondheid en de werkgelegenheid.
 
Toelichting over gegevensbescherming

Bepaalde AEEA die verwijderd moet worden, bevat gevoelige persoonsgegevens (bv. op een pc of een smartphone), die niet in handen van derden mogen vallen. Wij wijzen er uitdrukkelijk op dat de eindgebruikers van AEEA dienen in te staan voor het wissen van persoonsgegevens op AEEA die verwijderd wordt.

Overzicht van de EEA-categorieën:

1. Warmte- of koude-uitwisselende apparatuur
2. Schermen, monitors en apparatuur met schermen die een oppervlakte hebben van meer dan 100 cm2
3. Lampen
4. Grote apparatuur (met een buitenafmeting van meer dan 50 cm), waaronder, maar niet beperkt tot: | huishoudelijke apparaten; IT- en telecommunicatieapparatuur; consumentenapparatuur; lichtarmaturen; apparatuur voor het weergeven van geluid of beelden, muziekapparatuur; elektrisch en elektronisch gereedschap; speelgoed, ontspannings- en sportapparatuur; medische hulpmiddelen; meet- en controle-instrumenten; automaten; apparatuur voor het opwekken van elektrische stromen. Tot deze categorie behoren geen apparaten die onder de categorieën 1 tot en met 3 vallen.
5. Kleine apparatuur (zonder buitenafmeting van meer dan 50 cm), waaronder, maar niet beperkt tot: | huishoudelijke apparaten; consumentenapparatuur; lichtarmaturen; apparatuur voor het weergeven van geluid of beelden, muziekapparatuur; elektrisch en elektronisch gereedschap; speelgoed, ontspannings- en sportapparatuur; medische hulpmiddelen; meet- en controle-instrumenten; automaten; apparatuur voor het opwekken van elektrische stromen. Tot deze categorie behoren geen apparaten die onder de categorieën 1 tot en met 3 en 6 vallen.
6. Kleine IT- en telecommunicatieapparatuur (zonder buitenafmeting van meer dan 50 cm)