Communautaire voorwaarden

Community voorwaarden

Beste klant, welkom in onze Galaxus Community. Galaxus biedt zijn klanten de mogelijkheid om informatie over producten uit te wisselen, producttests uit de eerste hand te ontvangen, producttests te delen en vragen over producten te stellen aan Galaxus-medewerkers of de Community. Galaxus informeert gebruikers van de Community over de gestelde vragen of het verloop van discussies.

De Community is vrij toegankelijk voor iedereen die zich heeft geregistreerd en is bedoeld om een snelle, eerlijke en vrije uitwisseling van meningen over producten en aanverwante onderwerpen te vergemakkelijken. Om deze doelstellingen te bereiken, regelen de volgende voorwaarden de rechten en plichten alsook de gedragsregels van de Galaxus Community.

Door lid te worden van de Community via registratie in jouw klantenprofiel, verklaar je kennis te hebben genomen van deze rechten en plichten en de gedragsregels na te leven. In jouw klantenprofiel heb je ook de mogelijkheid om instellingen te wijzigen of de Community weer te verlaten.

Persoonsgegevens en eigen bijdragen

Je neemt aan onze Community deel met de gebruikersnaam die in het klantenprofiel is opgeslagen. De gebruikersnaam wordt openbaar zichtbaar op de Galaxus website wanneer er berichten of vragen in de Community worden gepubliceerd.

Het gebruik van gebruikersnamen waaruit conclusies kunnen worden getrokken over de echte naam is niet nodig; de gebruikersnaam kan ook worden geanonimiseerd via de instellingen in het klantenprofiel. Wanneer je bijdragen levert of vragen stelt, zorg er dan voor dat je geen persoonlijke informatie en gegevens verstrekt waarvan je niet wilt dat deze worden gepubliceerd.

Het gebruik en de publicatie van jouw eigen bijdrage via onze Community is op jouw eigen verantwoordelijkheid en dus ook op jouw eigen risico. Galaxus aanvaardt geen verantwoordelijkheid of aansprakelijkheid om ervoor zorg te dragen dat inhoud/informatie die via de Community  wordt gepubliceerd, niet ook door derden wordt gedeeld/gelinkt of anderszins door derden op andere sites wordt gepubliceerd. Het gebruik van persoonsgegevens die door Galaxus door de registratie in het klantenprofiel of door het gebruik van onze website zelf wordt verzameld, wordt door ons verwerkt in overeenstemming met onze privacyverklaring.

Bij het publiceren van berichten of vragen in de Community, ga je ermee akkoord dat Galaxus jouw berichten/vragen mag aanhalen en deze ook gratis mag gebruiken voor reclamedoeleinden.

Je verbindt je ertoe geen berichten/vragen te schrijven, te uploaden of anderszins te publiceren:

  • waarmee wettelijke bepalingen worden overtreden;
  • die beledigende, racistische, kwetsende, seksistische, denigrerende, haatdragende, pornografische of anderszins immorele verwijzingen bevatten;
  • die geen verband houden met het betreffende onderwerp van de Community of anderszins niet overeenstemmen met het doel van de Community;
  • waarvoor je als tegenprestatie een dienst hebt ontvangen;
  • die licenties, auteursrechten of andere rechten van derden schenden; of
  • die informatie, gegevens, foto's, video's of andere persoonlijke gegevens van derden bevatten die je niet mag publiceren.

Galaxus heeft het recht om individuele bijdragen te verwijderen als deze in strijd zijn met de bovenstaande bepalingen. Als individuele gebruikers herhaaldelijk de gedragsregels schenden, behoudt Galaxus zich het recht voor hen uit te sluiten van het gebruik van de Community.

Notificaties

Om een zo actief mogelijke gedachtewisseling in het kader van de Community mogelijk te maken, zijn de volgende standaardinstellingen voor notificaties ingesteld:

 

 

 

Deze standaardinstellingen kunnen op elk moment worden aangepast en gewijzigd in het notificatiecenter van jouw klantenprofiel.

Productbeoordelingen

Alle producten die wij via onze Online Shop aanbieden, kunnen door gebruikers in de Community worden beoordeeld. De beoordeling wordt onder het desbetreffende product weergegeven. Door een productbeoordeling in te dienen verklaar je dat deze beoordeling overeenstemt met jouw eigen mening en gebaseerd is op jouw eigen ervaring en werd ingediend in overeenstemming met de bovenstaande gedragsregels.

Producttests

Medewerkers van Galaxus voeren in onregelmatige intervallen en voor verschillende productgroepen hun eigen producttests uit. De resultaten daarvan zijn de vrije, eigen meningen en testresultaten van deze individuele medewerker, die noch door de fabrikanten van het betreffende product, noch door Galaxus werden beïnvloed, noch anderszins werden geïnstrueerd.

Gesponsorde inhoud

Het centrale idee en de focus van de Galaxus Community is de eerlijke en vrije uitwisseling van meningen over producten en aanverwante zaken. Dit sluit niet uit dat Galaxus in individuele gevallen berichten publiceert die het karakter van reclame hebben, bijvoorbeeld productaankondigingen door fabrikanten, enz. Deze berichten worden aangeduid als "advertentie" of "gesponsorde inhoud".

Juistheid van de informatie, aansprakelijkheid, schadevergoeding

Galaxus aanvaardt geen verantwoordelijkheid voor publicaties/vragen/producttests en andere bijdragen van gebruikers van de Community, noch voor de nauwkeurigheid van de informatie die daarin wordt verstrekt. Als medewerkers van Galaxus commentaar geven op berichten of vragen beantwoorden, is dit een selectief antwoord/commentaar op de betreffende vraag, waarvan geen algemene geldigheid kan worden afgeleid en dat geen specifiek productadvies noch een specifieke aankoopaanbeveling bevat. Galaxus heeft evenmin invloed op de aard, de omvang en het resultaat van producttests die door medewerkers worden uitgevoerd en aanvaardt daarvoor geen verantwoordelijkheid of aansprakelijkheid.

Uiteraard kunnen foutieve of vermoedelijk foutieve berichten aan Galaxus worden gemeld. Het is aan Galaxus om deze meldingen te onderzoeken. Alle bijdragen in de Community moeten daarom door de andere gebruikers van de Community zelf op juistheid en plausibiliteit worden gecontroleerd. Galaxus is niet aansprakelijk voor enige schade die voortvloeit uit het volgen/gebruiken van de betreffende bijdragen.

Stand: September 2022